Μελέτες δημοσίων έργων

Για να είναι κανείς μελετητής έργων του Δημοσίου, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ. Για την εγγραφή στο μητρώο μελετητών, απαιτείται να είναι διπλωματούχος μηχανικός, μέλος ΤΕΕ, να έχει συμπληρώσει τεσσερα (4) χρόνια από την κτήση της άδειας άσκησης επαγγέλματός του,

Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό που συχνά αποκαλείται και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο που αποτυπώνει και δηλώνει την ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων ή τμημάτων αυτών. Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό εκδίδεται αποκλειστικά από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι οποίοι ουσιαστικά είναι Μηχανικοί που έχουν μετεκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο. 

Βιογραφικό Στέφανου Παπαγεωργίου

Βιογραφικό
Στέφανου
Παπαγεωργίου

Δείτε
ΕΔΩ

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο. Αφορά τη γενική μελέτη των κτιριακών έργων ως ενιαίες κατασκευές στο χώρο, καθώς και ειδικότερες μελέτες όπως διαρρυθμίσεις (διακοσμήσεως εσωτερικών), διαμορφώσεις υπαιθρίων χώρων, μελέτη ειδικών κτηριοδομικών θεμάτων, μελέτη εφαρμογής.