Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό που συχνά αποκαλείται και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο που αποτυπώνει και δηλώνει την ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων ή τμημάτων αυτών. Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό εκδίδεται αποκλειστικά από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι οποίοι ουσιαστικά είναι Μηχανικοί που έχουν μετεκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο. 

Για να εκδώσουν το Ενεργειακο Πιστοποιητικο σας θα γίνει οπωσδήποτε μια επί τόπου αυτοψία του χώρου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετρήσεις.

Όταν εκδοθεί το Ενεργειακο Πιστοποιητικο του κτηρίου σας, θα το κατατάσσει σε μια από τις ενεργειακές κατηγορίες που έχει καθορίσει το Υ.ΠΕΚ.Α., ενώ ταυτόχρονα θα περιλαμβάνει και συστάσεις του επιθεωρητή (μη δεσμευτικές) για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, με τελικό σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

Πρέπει να γνωρίζετε πως το Ενεργειακο Πιστοποιητικο είναι πλέον απαραίτητο για την πώληση ή την μίσθωση κάθε κτηρίου. Επίσης είναι υποχρεωτικό να εκδώσετε Ενεργειακο Πιστοποιητικο σε περίπτωση που ενταχθείτε στο Εξοικονόμηση κατ Οίκον, ανεξάρτητα από την έκταση του κτηρίου.

Εξίσου σημαντικό είναι βέβαια και το κόστος για το Ενεργειακο Πιστοποιητικο, καθώς και ο χρόνος έκδοσής του. Με την τελευταία τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας έχουν καταργηθεί οι ελάχιστες αμοιβές που είχε ορίσει το Υ.ΠΕ.Κ.Α. και έτσι μπορείτε να διαπραγματευτείτε ελεύθερα το κόστος για το Ενεργειακό Πιστοποιητικό σας, με σημαντικό παράγοντα τα τετραγωνικά του κτηρίου. 

Αντίστοιχα και ο χρόνος που απαιτείται για να εκδοθεί ένα Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι κυρίως στο χέρι του Επιθεωρητή και μπορεί να γίνει ακόμα και μέσα σε 24 ώρες.