Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

Η λειτουργία αρκετών επαγγελματικών χρήσεων απαιτεί την λήψη άδειας λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς. Παραδείγματα τέτοιων χρήσεων είναι: φαρμακεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, εκπαιδευτήρια, ιατρεία κ.α. Η άδεια λειτουργίας είναι η έγκριση που χορηγεί η πολιτεία για την ίδρυση μιας επιχείρησης εφόσον αυτή και το ακίνητο που θα εγκατασταθεί η επιχείρηση, πληρεί τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία.

Προκειμένου να εκδοθεί μια άδεια λειτουργίας, ο μηχανικός καλείται να συντάξει τις απαραίτητες μελέτες (κατόψεις, Βεβαίωση Κύριας χρήσης, Μελέτη Πυροπροστασίας κτλ.). Πριν την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και σχεδίων ο μηχανικός ελέγχει την καταλληλότητα του χώρου και τις δυνατότητες επεμβάσεων, ώστε να διαπιστωθεί αν και με τι κόστος ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά.